top of page

Hur validerar vi all form av kompetens?

Det är viktigt med en hållbar kompetensförsörjning där allt kunnande är värt ett erkännande, menar Nordiskt Valideringsform. Därför behövs metoder som kan synliggöra och kartlägga individers stegförlyttningar på arbetsmarknaden och som tar till vara på all form av kompetens, även den vi tillgodoser oss utanför skolbänken. Vi pratar med Anna Karin Jendert om hur validering av kompetens skapar bättre matchning på arbetsmarknaden.”Det behövs en systematik för att möta utmaningarna med samtidig arbetskraftsbrist och långtidsarbetslöshet. Yrkesinnehåll digitaliseras och förändras och människor kommer under sina arbetsliv framöver att byta yrken i ännu större utsträckning. Skolsystemet kommer inte riktigt att räcka till och mycket av lärandet sker på plats, i verkligheten,” förklarar Anna Karin Jendert, vd på Nordiskt Valideringsforum.


Enligt Anna Karin Jendert behövs system för att mäta och validera kompetens som kompletterar den formella skolan i dagens samhälle. Ett system som kan synliggöra stegförflyttning i lärande på arbetsplatsen eller i arbetsmarknadsinsatser.


”Vi skapar ett ekosystem av yrkesprofiler för att upptäcka, utveckla och erkänna yrkeskompetens tillsammans med våra uppdragsgivare. Det länkas ihop med befintliga strukturer i samhället och ger ett faktiskt, relevant och kvalitetssäkrat lärande.”

För att uppnå ett fungerande och jämförbart ekosystem använder sig Nordiskt Valideringsforum av Open College Network (OCN) för att validera kompetens.


”Open College Network är både ett nätverk och en internationellt erkänd kvalitetssäkringsmetod för att utveckla yrkesprofiler och genomföra kartläggning, lärande och validering. Metoden uppfyller samtliga internationella och nationella krav och riktlinjer på validering. Det gör att alla inte behöver uppfinna hjulet om och om igen”, förklarar hon och fortsätter:

”OCN-metodens systematik för överförbara kompetenser och mikromeriter kommer behöva knytas ihop med övriga aktörers utveckling inom området. Vi välkomnar samarbeten, ta gärna kontakt med oss.”


Anna Karin Jendert har en bakgrund från tidigare arbete med att ta fram yrkesprofiler för en hel bransch, för att synliggöra och värdesätta även icke formell och informell kompetens. Då blev OCN-metoden ett sätt att tänka och när det gavs möjlighet startades Nordiskt Valideringsforum upp ett par år senare.


”Vi arbetar för ett samhälle där alla kan komma till sin rätt. Det handlar om en hållbar kompetensförsörjning där allt kunnande är värt ett erkännande, oavsett var, hur eller när de har lärt sig. Tekniskt sett, vi arbetar med kompetenshantering som knyter ihop jobtech med edtech och hr-tech. Vi har samlat kompetens, metoder, digitala verktyg tillsammans med ett nätverk av medverkande företag och organisationer.”


Vilka typer av organisationer vänder sig till er?

”Våra uppdragsgivare är branscher med arbetsmarknadens parter och intresseorganisationer, omställningsaktörer, utbildningsanordnare, arbetsmarknadsaktörer och sist men inte minst olika företag.”


Hur kan ert arbete hjälpa individer genom arbetslivet?

”Det är fantastiskt att få medverka till att individers stegförflyttningar synliggörs. Det kan handla om personer som stått väldigt långt utanför arbetsmarknaden och som nu får kompetensbevis som leder till arbete med möjlighet till fortsatt utveckling hos den nya arbetsgivaren. Kvalitetssäkrat lärande ger värdefulla meriter. Det är lika fantastiskt att vara med och bidra till hela branschers utveckling genom att utveckla och legitimera kompetensstandarder, som även nivåplaceras i SeQF hos Myndigheten för yrkeshögskolan. Vi har ett tiotal sådana branschsamarbeten med totalt över 30 olika yrkesprofiler.”


Varför är ni medlemmar i Swedish JobTech?

”För att nätverka och utbyta erfarenheter med andra inom området. Ingen kan äga någon annans kompetens, vilket gör att vi rent tekniskt behöver samverka kring kompetenshanteringen.”


Läs mer om Nordiskt Valideringsforum: valideringsforum.seコメント


Fler nyheter

bottom of page