top of page

Nytt samarbete med Arbetsförmedlingen!

Rusta och matcha är en matchningstjänst med individuellt utformade aktiviteter där arbetssökande får hjälp av en leverantör att hitta ett jobb eller påbörja reguljära studier. Ju längre ifrån arbetsmarknaden en deltagare bedöms stå desto mer stöd ska den få.

Tjänsten är upphandlad av Arbetsförmedlingen enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV), vilket innebär att arbetssökande själva väljer leverantör. Leverantörernas ersättning är resultatbaserad vilket innebär att det finns ett ekonomiskt incitament att få arbetssökande att hitta ett jobb eller påbörja reguljära studier. Varje leverantör arbetar självständigt med egna processer och IT-stöd.


Swedish JobTech ser utvecklingen av IT-stödet som en viktig faktor för att effektivisera matchningen och tog därför kontakt med Arbetsförmedlingens IT-avdelning och systemstödsföretag inom området. Efter några möten beslutade vi att formalisera ett samarbete där Lars Sjöström kommer att vara projektägare och Mia Stipić projektledare.
Hej Lars och Mia - vad är syftet med samarbetet?

Mia: Jag ser verkligen fram emot att bygga bra och effektiva relationer mellan Arbetsförmedlingen och systemstödsleverantörerna. Sedan man först började kontraktera ut jobbcoachning till privata aktörer har tekniken utvecklats till att kunna bygga upp effektiva flöden och samarbeta mot ett gemensamt mål.

Lars: Vi söker hela tiden efter bra samarbetsformer mellan alla aktörer på arbetsmarknaden och inte minst med Arbetsförmedlingen. Med ett bra IT-stöd kan Rusta och matcha-företagen fokusera på det de är bäst på, nämligen kärnverksamheten att stödja och coacha arbetssökande och att matcha företag med jobbsökande. Det är ju verkligen en win/win där alla i kedjan vinner och i slutändan får vi mer för våra skattemedel. 


Vad blir det första steget?

Vi har redan haft två inledande möten med Arbetsförmedlingen. Nu avser vi att skapa en referensgrupp med leverantörerna i Rusta och matcha så att vi kan ge Arbetsförmedlingen väl förankrade och rätt prioritera förbättringsförslag. Med det på plats är det lättare att föra dialogen med Arbetsförmedlingens IT-avdelning på ett konstruktivt sätt.


Vilka utmaningar ser ni?

Tid och tempo är en klar utmaning. Systemstödsleverantörerna och matchningsföretagen vill se snabbt utfall av de förslag som vi presenterar för Arbetsförmedlingen. Företagen har högre förväntningar än de som myndigheten kunnat leva upp till hittills. Där finns förbättringsmöjligheter. Samtidigt är det angeläget att vi har respekt för Arbetsförmedlingens arbetssituation och prioriteringar. Det viktiga är att inte utvecklingstakten liknas med “långbänken”.

Comments


Fler nyheter

bottom of page