top of page

Datadriven politik?

Den 15 juni fortsatte vi vår populära serie JobTech - a walk in the Park. Den här gången med näringslivs- och arbetsmarknadsansvariga politiker i en diskussion med några utvalda JobTech-experter. Alireza Akhondi (C) och Arman Teimouri (L) tillsammans med experterna Torild Carlsson (Ibility), Jannie Jeppesen (Swedish Edtech), Sara Övreby (Google) och Christian Landgren (Iteam) hade en intressant debatt under ledning av Jonas Jegers.


En röd tråd under diskussionen var att stärka individens ägande, makt och hantering av sin egen data på arbetsmarknaden. En fråga där de närvarande kände enighet men frågan var hur man går från ord till handling.


Sara Övreby pekade på Googles partnerskap med Arbetsförmedlingen för att lyfta människors digitala kompetens medans Jannie Jeppesen påpekade att myndigheternas uppdrag är idag silo-uppdelade och därför inte stödjer individens livsresa. Christian Landgren menade att innovativa satsningar har gjorts tidigare men att de ofta stängs ner och att pengarna i slutändan går till att förvalta befintliga och föråldrade system. Alla tre efterlyste en tydligare styrning från politiskt håll så att myndigheter satsar på innovation och bättre samordning i syfte att individen får tillgång till relevant data som hen kan utnyttja på utbildnings- och arbetsmarknadsområdet.


Keynote till debatten levererades av Torild Carlsson. Torild är innovatör och entreprenör som sedan år 2000 utvecklar stödtjänster för anställda, arbetslösa, sjukskrivna och arbetsgivare. Han leder Ibility Institute for Labour Market Research and Development som tagit fram en omfattande forskningsportfölj för arbetsliv och arbetsmarknad. Han har dessutom skrivit den populära boken Äntligen måndag som används som kurslitteratur i Sverige och utomlands.


Torild menar att Sverige har goda förutsättningar för att driva på forskning och politik som sätter enskilda arbetsgivare och arbetstagare främst. För att lyckas behöver vi sänka våra förhoppningar om att hitta svar för grupper. Vi kan identifiera problem på gruppnivå men bra matchning är beroende av att komma åt den information som bara finns, eller kan arbetas fram, hos den enskilde. Det finns mycket lovande resultat kring själv- och kompetensförsörjning om man stärker enskilda arbetsgivares och arbetstagares beslutsfattande och agerande.


Den andra stora bromsen menar han är hanteringen av pengar och ansvar. Istället för att hantera detta, som idag, i separata stuprör måste vi ta oss an samhällsutmaningar om produktivitet, integration, kompetensförsörjning, kriminalitet, sjukskrivningar, innovation med mera som en helhet. Torild menar att Ibility Institutes praktiknära forskning visar att det i högre grad är samhällets problemlösning, snarare än grupper av människor, som står långt ifrån arbetsmarknaden.


Torild kommenterade också att när ny teknik dyker upp brukar det ta ett tag innan debatten når fram till hur tekniken ska fungera tillsammans med snarare än istället för människor. Att en av de viktigaste frågorna för framtidens AI är just hur den ska fungera tillsammans med mänskliga intelligens (MI). Den som vill investera i användning av AI när det gäller arbetsmarknad borde lägga lika mycket pengar på att driva på och ta vara på de stora förbättringar i användningen av MI som den senaste forskningen inom MI möjliggör.

Comments


Fler nyheter

bottom of page