top of page

Fagersta testar nytt!

Jobello fortsätter att arbeta agilt och hade i helgen ännu ett hackathon där grova drag för produktplaneringen 2022 sattes. Man passade samtidigt på att fira sin första kund i Fagersta kommun; ett samarbete där kommunen kommer att börja använda Jobellos smarta CV-lösning (just nu i beta-version) för att lättare hjälpa arbetslösa ut i arbete samtidigt som Fagersta kommer ge feedback på beta-versionen så att den kan bli ännu bättre framgent. En stor milstolpe!

Fokus just nu för Jobello är att lansera MVP 1.0, och måldatum är satt till årsskiftet. Under tiden vill Jobello gärna komma i kontakt med jobbcoacher och arbetsmarknadsföretag för att hitta fler givande relationer där båda parter kan ha nytta av varandra. Vill du komma i kontakt, är du välkommen att kontakta Gustav Alé Svensson på gustav.jobello@gmail.com. Läs mer om Jobello.

Personer på bild:

Gustav Alé Svensson, Willie Björnbom, Jesper Johansson, Alexander Eklöf och Misha Majlessi

Comments


Fler nyheter

bottom of page