top of page

Jobstream - Sveriges bästa API !

Glädjande för alla som vill utveckla arbetsmarknaden så tilldelades Arbetsförmedlingen JobTech Development utmärkelsen Sweden API Award på Internetdagarna i november med motiveringen: ”Arbetsförmedlingen revolutionerar matchningen på arbetsmarknaden. JobStream är användbart för alla företag och organisationer som har en egen sökmotor och vill förbättra sin tjänst med realtidsuppdaterade annonsdata. API:et kan också användas för att bygga och träna algoritmer i samband med maskininlärning eller för att identifiera och analysera trender på arbetsmarknaden utifrån annonsdata.”


Först, vad är ett API och vad är nyttan?

Ett API (Application Program Interface) fungerar som en bro mellan exempelvis två system och är ett kontrollerat sätt att överföra information på. API:er är idag en given ingrediens i många verksamheters interna processer och erbjudanden och med hjälp av dem kan du exempelvis:

  • överföra information automatiskt och därmed slippa manuell handpåläggning och risken för fel

  • förbättra användarupplevelsen genom att paketera information från olika ställen på ett smidigt och effektivt sätt

  • öppna upp för innovation hos andra aktörer som med hjälp av ditt API kan utveckla nya lösningar.

Vad var bakgrunden till att Arbetsförmedlingen skapade ett Jobstream-API?

Efter att ha lyssnat på användarna fick Arbetsförmedlingen en insikt av att värdet låg i datan snarare än att utveckla ytterligare matchningstjänster. Därför byggdes ett API som förser externa utvecklingsföretag med de annonser som finns för tillfället. Lika enkelt som att klicka på en webblänk för att ta del av Platsbankens alla annonser kan externa företag nu ta del av datan.

Vilka är det som utnyttjar Jobstream?

Idag är det fler än 50 företag/organisationer vilket innebär att de flesta annonsplattformarna i Sverige använder Arbetsförmedlingens API. Genom API:t kan de få aktuell information som de själva presenterar genom sina egna sök- och presentationsfunktioner. Arbetsförmedlingen får cirka 25 miljoner anrop om jobbannonser per månad från dessa externa organisationer som vill använda datan i sina egna applikationer. Effekten med att öppna upp och tillhandahålla annonser är nu att flera organisationer kan utveckla tjänster som hjälper arbetsgivare och arbetssökande att enklare matchas mot varandra.

Hur många arbetssökande och arbetsgivare är det som i slutändan drar nytta av API:t?

Arbetsförmedlingens egen "Platsbank" använder samma API och har varje månad ca 90 miljoner förfrågningar från arbetssökande och arbetsgivare. Utöver detta så tillkommer de 50+ företag som tillsammans gör mer än 25 miljoner anrop i syfte att ge arbetssökande och arbetsgivare bra matchningstjänster. Totalt sett kan man säga att arbetsmarknaden gynnas starkt av att arbetsmarknadsdata sprids och utnyttjas på detta sätt.


Föreningen Swedish JobTech gläds över att arbetsmarknaden får ta del av Arbetsförmedlingens öppna data och skrev tidigare under hösten en artikel om hur detta skulle kunna leda till bättre matchningar. Läs mer


Läs mer om Arbetsförmedlingens vinnande API Jobstream

1 Comment


Guest
Nov 02, 2023

right link for "Läs mer om Arbetsförmedlingens vinnande API" is https://jobtechdev.se/sv/komponenter/jobstream

Like

Fler nyheter

bottom of page